> Nieuws


Beste clubleden,
Namens het bestuur van “PC-Amitié” wordt U uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Najaars Leden Vergadering
op donderdag 17 september 2020 om  20:00 uur in het clubhuis aan de Ambachtsweg 5 te Best.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


Corona ondersteuning.
Zie hier; sportspecifiek protocol petanque

28 juni 2020