Historie

P.C. Amitié is opgericht op 15 maart 1982. De vereniging is ontstaan door een aantal enthousiaste personen die het petanquevirus hadden meebracht van vakanties op de Spaanse campings.
Gestart werd er op een terreintje bij het toenmalige winkelcentrum de Schakel aan de Prins Bernardlaan.

Op het moment dat het terreintje bij de Schakel te klein werd, werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie en deze werd gevonden bij voormalig café Heidelust, nu bekend als café de Buffel.
De familie Mertens werd bereid gevonden hun terrein ter beschikking te stellen en medewerking te verlenen aan de aanleg van een Jeu de Boulesaccommodatie. Met behulp van diverse leden werd een zestal banen aangelegd. Er was zelfs verlichting.

Intussen was het ledental al opgelopen tot een 45-tal personen en het buitenterrein werd alweer te klein. Er was behoefte aan een nieuwe accommodatie.
Er werd contact opgenomen met de gemeente. Op het gebied wat tegenwoordig sportpark de Leemkuilen heet, lag een stuk grond; de voormalige Vijverweg die intussen is omgedoopt in Ambachtsweg 5. Dit stuk grond was, zoals de oude Bestenaren onder ons nog wel weten, gewoon nergens geschikt voor. Er kwamen 3 zgn. noodlokalen vrij van het Heerbeek College en gebruikt als binnenaccommodatie.


Met toestemming van de gemeente werd het terrein onder handen genomen en met veel vrije tijd die op geofferd werd, kwam de accommodatie tot stand.
Vanaf het moment dat de locatie in gebruik is genomen, is het houten schoollokaal omgebouwd tot een stenen gebouw met alle nodige faciliteiten die het prettig maken bij PC-Amitié.


Hierdoor hebben wij nu een uitstekende accommodatie met binnen- en buitenbanen. Met steeds verder gaande verbeteringen, zoals het nu prachtige buitenterrein met zijn mooi groeiende platanen, groeit ook de vereniging.
Wij hopen dat jong en oud nog lang mogen genieten van deze gezellige en sportieve tak van sport bij P.C. Amitié