Openingstijden

Openingstijden Club gebouw

Maandagmiddag             13.30  tot ± 17.00 uur
Dinsdagmiddag              13.30  tot ± 17.00 uur
Dinsdag winteravond     19.30  tot ± 23.00 uur
Woensdagmiddag           13.30  tot ± 17.00 uur
Vrijdagavond                19.00  tot ± 23.00 uur
Zaterdagmiddag NPC      12.00 tot ± 17.00 uur

Verder wordt er door PC Amitié gedurende het gehele jaar nog aan de volgende jeu de Boules activiteiten
deelgenomen en georganiseerd ;
– Toernooien (NJBB en Intern)
– Uitwisselingen met andere verenigingen
– Regionale competities (RZC)
– Landelijke competities (NPC)